Над 5,5 милиона лева за развитие на градската среда в Казанлък

  • 343
Над 5,5 милиона лева за развитие на градската среда в Казанлък

Безвъзмездната финансова помощ е на стойност 5 655 048,59 лв., с ДДС, предназначени изцяло за ж.к."Изток" в гр.Казанлък. Финансирането по проекта от Европейския фонд за регионално развитие е в размер на 4 806 791.31 лв. и 848 257,28 лв. – национално финансиране.

Строителните работи по проекта трябва да започнат през следващата година, като срокът за изпълнение на всички дейности е 24 месеца, считано от датата на подписването на договора – 08.12.2016 г.

Проектът предвижда реконструкция и рехабилитация на четири улици, прилежащите им тротоари и осветление – ул."Капитан Петко Войвода", ул. "Сент Ерблен", ул. "Верия"; ул."Кремона" и възстановяване на две междублокови пространства (зони):

"Зелена площ/зона за отдих 1 (Междублоково пространство) с граници: запад – ул. "Капитан Петко войвода"; юг – ул. "Кремона"; изток – ул. "Сент–Ерблен" и север – Зона 2 до границите, включващи вътрешноквартални улици и площи, северно от бл. 19 и бл. 20 и "Зелена площ/зона за отдих 2 (Междублоково пространство) с граници: изток – до границата на бивша ДГ № 22; юг – Зона 1; север – до бл. 26 и до ул. "Толияти"; запад – вътрешноквартални улици пред бл. 23 и пространството, западно от бл. 26 до ул. "Капитан Петко Войвода".

На територията на двете междублокови пространства ще бъдат изградени кътове за отдих и игра, реконструкция на вътрешноквартални улици, оформяне на джобове за контейнери, реконструкция и рехабилитация на вътрешноквартални пешеходни алеи и тротоари, възстановяване на тревни площи и цветни градини, изграждане на енергоспестяващо улично и парково осветление, изграждане на новопроектирани детски площадки, фитнес съоръжения и спортни площадки.

Към настоящия момент в Общинска администрация има определен екип за управление на проекта, в процес на подготовка са процедурите по реда на Закона за обществените поръчки за избор на изпълнители за строително-ремонтни и строително-монтажни работи, строителен надзор, публичност и комуникация и одит.

Това е първият проект за Община Казанлък по приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. Проект "Обновяване на градската среда в град Казанлък" е финансиран по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., по процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-1.024 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Казанлък", част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020".

Пресцентър на община Казанлък

Градски Легенди

Казанлъчанинът с родопско сърце – за фолклора и първия си албум

Казанлъчанинът с родопско сърце – за фолклора и първия си албум

прочети »
Иван Хаджиенов – човекът, който не забравя родния Казанлък

Иван Хаджиенов – човекът, който не забравя родния Казанлък

прочети »
Марин Бакърджиев и неговата нова социална мрежа Събранието

Марин Бакърджиев и неговата нова социална мрежа Събранието

прочети »

Аз-ът

Как това, което пишем, да изглежда по-професионално

Как това, което пишем, да изглежда по-професионално

прочети »

Снимки

Галерия – ПГ "Иван Хаджиенов" отбеляза Патронния си празник

Галерия – ПГ "Иван Хаджиенов" отбеляза Патронния си празник

прочети »
Kazanlak.live има и Facebook страница! Можете да я харесате, за да следите какво публикуваме :P ×