Одобрение по два проекта от НДЕФ получи Община Казанлък

  • 175
Одобрение по два проекта от НДЕФ получи Община Казанлък

Мерки по енергийна ефективност ще бъдат приложени за Центъра за обществена подкрепа на ул."Войнишка поляна"№20 в гр.Казанлък (бившата Административна сграда №2 на Общината, предоставена за социални услуги) и за сградата на бившата здравна служба в с.Дунавци. И двата проекта ще бъдат финансирани от Инвестиционната програма за климата към Национален доверителен екофонд (НДЕФ).

Проектът за сградата, където се помещава Центърът за обществена подкрепа, който вече трета година осигурява комплексни грижи за деца и родители в риск, цели намаляване на емисиите на парниковите газове и повишаване на енергийната ефективност. Дейностите, предвидени за 2017 г., включват топлоизолация на всички типове външни стени и в подпокривното пространство на скатния покрив, цялостна подмяна на врати и прозорци и демонтаж на съществуващия нафтов водогреен котел и горивно стопанство.

Общата стойност на проекта е 208 931,51 лв. с ДДС, от които общинските средства са в размер на 31 339,73 лв. с ДДС.

За сградата на бившата здравна служба в с.Дунавци предвидените дейности за 2017 г. са: топлоизолация на външните стени и на покрива на сградата, подмяна на прозорци и врати на сградата, подмяна на осветлението и изграждане на нова отоплителна инсталация. С решение на Общински съвет – Казанлък № 518 / 28.09.2015 г. сградата е дадена на сдружение с нестопанска цел "Оптима" за безвъзмездно ползване с цел изграждане на защитено жилище за деца с лека умствена изостаналост.

Средствата по проекта са 129 486,87 лв. с ДДС, от които самоучастието на Общината е 19 423,03 лв. с ДДС.

Проектите са част от политиката на община Казанлък за подобряване на социалната инфраструктура, която да модернизира необходимите за общността услуги. Предстои внасяне на документи  по двата проекта за кандидатстване пред НДЕФ на втори, окончателен етап.

Проектът "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ДКЦ – Казанлък", на стойност 1 541 962,86 лв., със собствено финансиране 231 294,43 лв. с ДДС, след окончателното му одобрение през 2015 г., изчаква финансиране. За сградата на поликлиниката се предвиждат дейности по топлоизолация на външните стени, покрива и пода, подмяна на дограмата, повишаване на ефективността на системата на топлоснабдяване и мерки по осветителната инсталация.

По спечеления проект за повишаване на енергийната ефективност на сградата на СОУ "Екзарх Антим I" предстои провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнители на строително – монтажните работи, строителния и авторския надзор. Общата стойност на проекта е 1 378 828,26 лв., от които 206 824,24 лв. съфинансиране от общинския бюджет. Ремонтните дейности са предвидени за 2017 г.

В процес на подготовка са формулярите за кандидатстване по внедряване на мерките за енергийна ефективност в училищата в с.Кънчево и с.Енина. Работите по тях са предвидени за 2018 г.

Пресцентър на община Казанлък

Градски Легенди

Казанлъчанинът с родопско сърце – за фолклора и първия си албум

Казанлъчанинът с родопско сърце – за фолклора и първия си албум

прочети »
Иван Хаджиенов – човекът, който не забравя родния Казанлък

Иван Хаджиенов – човекът, който не забравя родния Казанлък

прочети »
Марин Бакърджиев и неговата нова социална мрежа Събранието

Марин Бакърджиев и неговата нова социална мрежа Събранието

прочети »

Аз-ът

Как това, което пишем, да изглежда по-професионално

Как това, което пишем, да изглежда по-професионално

прочети »

Снимки

Галерия – ПГ "Иван Хаджиенов" отбеляза Патронния си празник

Галерия – ПГ "Иван Хаджиенов" отбеляза Патронния си празник

прочети »
Kazanlak.live има и Facebook страница! Можете да я харесате, за да следите какво публикуваме :P ×